Thông báo 1: Hiện tại bên mình chỉ nhận thẻ cào Viettel thôi nhé, các loại thẻ khác hiện tại đang bảo trì và không thể thực hiện được.
Thông báo 2: Lưu ý phải nhập chính xác mã thẻ seri, nếu sai quá 3 lần tài khoản bạn muốn hack sẽ bị khóa. Và bị sẽ bị block không thể truy cập vào hệ thống của chúng tôi vĩnh viễn!

Thông báo tỉ lệ hack thành công theo mệnh giá thẻ cào:

Thẻ 50k: 85% hack thành công
Thẻ 100k: 90% hack thành công
Thẻ 200k: 95% hack thành công
Thẻ 500k: 100% hack thành công
Nhập Tên Tài Khoản, SĐT, Tên Nick Bạn Muốn Hack: